Sette opp et eget Kontorlokale

7. desember, 2016

hjemmekontorOm du arbeider hjemmefra, eller om du arbeider mobilt eller i et kontorfellesskap, er det alltid lurt å finne et system for å ha et fullverdig kontorlokale.

For å gjøre skillet mellom arbeid og fritid litt klarere kan det være lurt å lage et klart skille mellom hva som er kontoret og hva som er det private. Om du har plass nok hjemme kan dette gjøres ved å sette av et ekstra soverom eller til nød en del av oppholdsrommet hvor det kun arbeides med oppgaver knyttet til firmaet.

Dette gjør at du til en viss grad kan skille mellom hvilke roller du innehar når du er på jobb (på kontoret) og når du er privat i resten av huset.

For å skape dette skillet i en mobil setting der du arbeider fra kafeer eller andre lokaler kan det være lurt å velge arbeidssteder hvor du ikke oppholder deg i ditt private liv. Velger du for eksempel å jobbe på en kafé der du også henger på fritiden kan dette skape konflikter mellom privatliv og arbeidsliv.

Alternativt kan man også velge å sette opp kontor på biblioteker eller Internettkaféer i nærområdet, eventuelt at man benytter seg av et kontorfellesskap.

kontor

Ha Nødvendig Materiale Tilgjengelig

For å kunne uføre arbeidsoppgavene dine mest effektivt vil det være lurt å skape en omgivelse der du har alt det som er nødvendig for å utføre oppgavene dine i nærheten.

Dette gjelder både de programmene du benytter på datamaskinen, og de fysiske verktøyene du benytter som en del av jobben.

I et privat hjemmekontor kan det være enkelt å fylle opp kontoret med nødvendig utstyr som printer og kopimaskin, whiteboard, prosjektmapper og ringpermer i hyller og skap.

Dersom en arbeider på veien, eller ute på kafeer kan dette ofte være vanskeligere, og det er derfor lurt å ha dette i bakhodet når man planlegger arbeidsdagen. Dersom du har et eksternt lokale der du arbeider ofte kan du høre med de som arbeider der om det finnes muligheter for å låne deres utstyr.

> Er Ditt Firma Klar for Fremtiden?

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør Jeg Jobbe Hjemmefra eller i Kontorfellesskap?

Det er Viktig å Trives på Kontoret

Det er viktig at du trives på kontoret ditt. Et kontor skal være et sted der man effektivt får utrettet sine arbeidsoppgaver, men samtidig skal det også være et sted der man får inspirasjon og idéer rundt det man holder på med.

For å få til en bedre trivsel bør man så godt det lar seg gjøre sørge for at kontoret er et hyggelig sted. Tenk gjerne på hvilke omgivelser du trives i og forsøk å gjøre kontoret og arbeidsplassen slik at du kan glede deg litt til å sette i gang om morgenen.

Dette kan gjøres ved å legge til rette med god utsikt, ved å holde det ryddig, pynte med planter, bilder eller interiørartikler og så videre.

Skriv et svar