Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

5. desember, 2016

regnskapsforer

Regnskapsføring er nok et ork for de fleste som driver eget firma, men det å ha kontroll på regnskapet vil også kunne gi deg en rekke fordeler.

Ved å ha en bedre forståelse av regnskapet og forstå hvor pengene forsvinner, og hvor pengene kommer inn, så vil du ha lettere for å kunne styre bedriften din i den retningen som gir de høyeste overskuddet.

Hva Fører Man i Regnskapet?

I regnskapet fører man alle inntekter og alle utgifter som er knyttet til driften av firmaet. Inntekter er som oftest den betalingen man får fra sine kunder for de varene eller tjenestene som de kjøper.

Utgifter kan variere fra lønnskostnader til deg selv eller dine ansatte, utgifter til kontorfellesskap, regnskapsfører og revisor, kontorrekvisita, markedsføringsmateriale og annonsering, kostnader til firmabil, varelager, arbeidsverktøy og mye annet.

For å spare tid og ressurser velger mange å benytte en ekstern regnskapsfører til å utføre regnskapet. Allikevel kan det være en fordel å føre det selv, eller å involvere seg litt i tallene, slik at man har mer kontroll på driften og kan styre utviklingen i firmaet i den retning som gir de beste økonomiske resultatene.

Trenger Ditt Firma Revisor?

Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med regnskapsføringen er om man som firma trenger en revisor. En revisjon er en ekstra gjennomgang av regnskapsdata og informasjonen knyttet til dette for å se at alt er gjort etter gjeldende regler. En revisor vil kontrollere og gjennom dette skape en større trygghet i at regnskapet er utført korrekt.

Grunnregelen er at alle med regnskapsplikt også har revisorplikt. Allikevel er det mange unntak som gjelder mindre firmaer.

Dersom ditt firma omsetter for mindre enn 5 millioner i året vil du ofte ikke trenge en revisor. Det er dog unntak fra denne regelen. Det er derfor viktig at du, gjerne sammen med regnskapsfører, undersøker om ditt firma trenger revisor.revisor

Ikke Glem Moms og Skatt

Den største fellen når det kommer til regnskap er at man ofte glemmer å sette av penger til moms og skattebetaling. Du bør som selvstendig næringsdrivende alltid ha en oversikt over hvor mye du ligger etter på skatten, og sette av penger til dette.

Skatteregningen kommer gjerne nesten et halvt år etter regnskapsåret er avsluttet, så det kan derfor være lurt å ta en ekstra kontroll på dette ved årets slutt.

Moms betaler man normalt annenhver måned, men det kan fortsatt være lurt å ha en viss kontroll slik at man kan holde av de nødvendige pengene. En vanlig felle er at man ser på skyldig moms og skyldig skatt som egne penger og derfor har tom konto når regningen kommer.

Skriv et svar