De Første Steg til et Eget Firma

5. desember, 2016

egetfirma

Det er en del ting man bør ha klargjort før man setter i gang prosessen med å starte et eget firma. Ved å ha klargjort en del basis-punkter fra starten vil det være lettere å komme i gang, samtidig som det reduserer risikoen for at man går tom for penger før man har startet ordentlig.

Som nystartet firma er det ikke nødvendig å ha alt klappet og klart før man starter opp, men det er en del som burde være klargjort før man tar det avgjørende skrittet.

1. Forretningsidé

Det grunnleggende ved et eget firma er forretningsidéen. En forretningsidé betyr ikke at du har en ny oppfinnelse, eller en kreativ innovativ løsning. Det betyr i all enkelhet at du har en plan om hvordan du skal tjene penger, eller hvordan du på annen måte skal skape verdi.

I korte trekk omfatter en forretningside en plan rundt hvilke produkter dere skal selge, hvem som skal kjøpe dette produktet, hvorfor de ønsker det og hvordan dere som firma skal få solgt produktet til kunden.

2. Markedsforståelse

For å kunne nå ut til markedet med deres produkter eller tjenester er det behjelpelig å ha en god forståelse av dette markedet.

Man bør identifisere størrelsen på markedet, samt hvilke problemer/utfordringer de har og hvilke behov de ønsker at skal dekkes.

Du bør også få en forståelse av hvilke persontyper markedet ditt omfatter. Alder, kjønn, bosted, familieforhold, yrke, hobbyer, interesser etc. Dette vil hjelpe deg å forstå hvilke nettsider de besøker, hvilke saker som engasjerer de og hvilke andre kanaler dere kan benytte for å nå markedet på en best mulig måte.

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør jeg Jobbe Hjemmefra eller Delta i Kontorfellesskap?

> For Mye å Gjøre? – Få System i Kaoset

3. Finne Markedsposisjon

Når man har klargjort sin forretningsidé og samtidig fått en bedre forståelse av markedet, er det lurt å begynne å finne sin unike markedsposisjon. I korte trekk betyr dette hva som skiller deg fra dine konkurrenter, og samtidig hvordan du ønsker at dine potensielle kunder skal forstå din identitet.

Dette vil være førende for hvordan du legger opp din markedsføringsstrategi, samtidig som det legger føring for hvordan du kommuniserer til og med dine eksisterende og potensielle kunder etter hvert som du knytter deg til disse.

Dersom du for eksempel ønsker å selge dine tjenester innenfor regnskapsføring kan du velge om du ønsker å markedsføre deg som en dyr og eksklusiv regnskapskonsulent som koster 1500 kroner i timen, eller den litt uerfarne og nyutdannede regnskapsføreren som arbeider hjemmefra og koster 500 kroner i timen.

Det finnes ulike kundegrupper for begge disse regnskapsførertypene, og din forståelse av markedet ditt og produktet du tilbyr vil hjelpe deg å finne din egen posisjon.

4. Økonomisk Strategi

Ved siden av å ha en god produkt- og markedsstrategi er det også nødvendig med en økonomisk strategi. Det å starte opp et firma koster penger, og det er derfor nødvendig å ha en plan rundt hvordan man ønsker at økonomien skal holde lengst mulig. Dette kombinert med hvordan man skal begynne å få inn inntekter.

Kostnader til en bedrift er i begynnelsen kostnader knyttet til PC og kontorrekvisita. Det vil ofte også komme opp kostnader knyttet til produktutvikling eller varelager samt kostnader til markedsføring i form av hjemmeside samt annonsering.

En annen viktig kostnad for ny oppstartede bedrifter er dine egne private levekostnader. Dette omfatter husleie/lån, bil, mat og klær etc. Spesielt i tilfeller der man velger å si opp sitt faste arbeide for å starte for seg selv, vil de private levekostnadene raskt bli avgjørende for hvorvidt man klarer å holde driften gående.

For nye firma er den initiale finansieringen gjerne oppsparte midler, lån fra familie eller private investorer, eller eventuelt et banklån. Mange velger også å stå i betalt arbeid til firmaet har god nok omsetning til å dekke kostnader for drift og levekostnader

Skriv et svar