Er Ditt Firma Klar for Fremtiden?

6. desember, 2016

fremtiden

Det er en spennende tid vi lever i. Ny innovasjon og raskere spredning av kunnskap sørger for at vi er i en konstant forandring. Det som var et lukrativt forretningskonsept for noen få år siden ser plutselig ut til å være på vei inn i historien.

Den digitale fremgangen har forenklet en hel del arbeidsprosesser. Nettbutikkene utgjør en stadig større trussel for kjøpesentrene som i sin tid startet å skape utfordringer for de lokale sentrumsbutikkene.

Nye digitale trender utfordrer også andre etablerte konsepter som mediebransjen, filmindustrien, musikkbransjen, taxinæringen, hotellnæringen og mye annet.

Regnskapsprogrammer gjør behovet for regnskapsfører mindre, søkemotorer som Google gjør at kundene har bedre tilgang på alt av informasjon og derfor har mindre behov for å få råd fra eksperter

Det store forbruket vi har bygget opp kombinert med vår mangel av respekt for omgivelsene har også begynt å skape store konsekvenser både lokalt og globalt. Dette er også med på å påvirke hvilke næringer og forretningsmodeller som vil ha en sjanse i de nærmeste tiårene.

Forbruksmønstre er også i stadig endring. Kunnskap om helsegevinster og miljøgevinster ved plantekosthold har skapt en sterk trend innen våre matvaner. Flyturer og hoteller har blitt stadig billigere noe som har ført til at vi reiser mer enn tidligere. Dette har også ført til at vi handler mer i lavkostland.

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør Jeg Jobbe Hjemmefra eller Delta i Kontorfellesskap?

> For Mye å Gjøre? Få Orden på Kaoset!

strategi

Hvor Står Ditt Firma i Alt Dette?

Som eier av eget firma er det lurt å følge med på denne utviklingen. Når nye teknologiske fremskritt oppstår, eller markedet på andre måter endres grunnet digitalisering eller trender, er det nødvendig å raskt kunne tilpasse sin forretning til den nye tilstanden.

Noe av det farligste en bedrift kan gjøre er å forsøke å stritte imot fremtiden. Klokka går enten du vil eller ikke, og måten vi gjør forretninger på forandres med tiden.

Denne utviklingen skaper rom for nyvinninger samtidig som tidligere større firmaer må akseptere at de ikke klarte å endre seg raskt nok til å kunne følge markedet.

Som et lite firma har man gjerne en liten fordel når det kommer til slike innovasjoner. Da bedriften gjerne har få ansatte er det enklere å snu om på prosessene.

Dette gir deg mulighet til å hele tiden eksperimentere med nye idéer og teknologier slik at du ikke blir hengende etter. Det kan være lurt til å følge litt med på hvordan ting utvikler seg også i andre bransjer slik at man selv kan se muligheter i egen bransje.

Skriv et svar