Sette opp et eget Kontorlokale

7. desember, 2016

hjemmekontorOm du arbeider hjemmefra, eller om du arbeider mobilt eller i et kontorfellesskap, er det alltid lurt å finne et system for å ha et fullverdig kontorlokale.

For å gjøre skillet mellom arbeid og fritid litt klarere kan det være lurt å lage et klart skille mellom hva som er kontoret og hva som er det private. Om du har plass nok hjemme kan dette gjøres ved å sette av et ekstra soverom eller til nød en del av oppholdsrommet hvor det kun arbeides med oppgaver knyttet til firmaet.

Dette gjør at du til en viss grad kan skille mellom hvilke roller du innehar når du er på jobb (på kontoret) og når du er privat i resten av huset.

For å skape dette skillet i en mobil setting der du arbeider fra kafeer eller andre lokaler kan det være lurt å velge arbeidssteder hvor du ikke oppholder deg i ditt private liv. Velger du for eksempel å jobbe på en kafé der du også henger på fritiden kan dette skape konflikter mellom privatliv og arbeidsliv.

Alternativt kan man også velge å sette opp kontor på biblioteker eller Internettkaféer i nærområdet, eventuelt at man benytter seg av et kontorfellesskap.

kontor

Ha Nødvendig Materiale Tilgjengelig

For å kunne uføre arbeidsoppgavene dine mest effektivt vil det være lurt å skape en omgivelse der du har alt det som er nødvendig for å utføre oppgavene dine i nærheten.

Dette gjelder både de programmene du benytter på datamaskinen, og de fysiske verktøyene du benytter som en del av jobben.

I et privat hjemmekontor kan det være enkelt å fylle opp kontoret med nødvendig utstyr som printer og kopimaskin, whiteboard, prosjektmapper og ringpermer i hyller og skap.

Dersom en arbeider på veien, eller ute på kafeer kan dette ofte være vanskeligere, og det er derfor lurt å ha dette i bakhodet når man planlegger arbeidsdagen. Dersom du har et eksternt lokale der du arbeider ofte kan du høre med de som arbeider der om det finnes muligheter for å låne deres utstyr.

> Er Ditt Firma Klar for Fremtiden?

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør Jeg Jobbe Hjemmefra eller i Kontorfellesskap?

Det er Viktig å Trives på Kontoret

Det er viktig at du trives på kontoret ditt. Et kontor skal være et sted der man effektivt får utrettet sine arbeidsoppgaver, men samtidig skal det også være et sted der man får inspirasjon og idéer rundt det man holder på med.

For å få til en bedre trivsel bør man så godt det lar seg gjøre sørge for at kontoret er et hyggelig sted. Tenk gjerne på hvilke omgivelser du trives i og forsøk å gjøre kontoret og arbeidsplassen slik at du kan glede deg litt til å sette i gang om morgenen.

Dette kan gjøres ved å legge til rette med god utsikt, ved å holde det ryddig, pynte med planter, bilder eller interiørartikler og så videre.

0

Er Ditt Firma Klar for Fremtiden?

6. desember, 2016

fremtiden

Det er en spennende tid vi lever i. Ny innovasjon og raskere spredning av kunnskap sørger for at vi er i en konstant forandring. Det som var et lukrativt forretningskonsept for noen få år siden ser plutselig ut til å være på vei inn i historien.

Den digitale fremgangen har forenklet en hel del arbeidsprosesser. Nettbutikkene utgjør en stadig større trussel for kjøpesentrene som i sin tid startet å skape utfordringer for de lokale sentrumsbutikkene.

Nye digitale trender utfordrer også andre etablerte konsepter som mediebransjen, filmindustrien, musikkbransjen, taxinæringen, hotellnæringen og mye annet.

Regnskapsprogrammer gjør behovet for regnskapsfører mindre, søkemotorer som Google gjør at kundene har bedre tilgang på alt av informasjon og derfor har mindre behov for å få råd fra eksperter

Det store forbruket vi har bygget opp kombinert med vår mangel av respekt for omgivelsene har også begynt å skape store konsekvenser både lokalt og globalt. Dette er også med på å påvirke hvilke næringer og forretningsmodeller som vil ha en sjanse i de nærmeste tiårene.

Forbruksmønstre er også i stadig endring. Kunnskap om helsegevinster og miljøgevinster ved plantekosthold har skapt en sterk trend innen våre matvaner. Flyturer og hoteller har blitt stadig billigere noe som har ført til at vi reiser mer enn tidligere. Dette har også ført til at vi handler mer i lavkostland.

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør Jeg Jobbe Hjemmefra eller Delta i Kontorfellesskap?

> For Mye å Gjøre? Få Orden på Kaoset!

strategi

Hvor Står Ditt Firma i Alt Dette?

Som eier av eget firma er det lurt å følge med på denne utviklingen. Når nye teknologiske fremskritt oppstår, eller markedet på andre måter endres grunnet digitalisering eller trender, er det nødvendig å raskt kunne tilpasse sin forretning til den nye tilstanden.

Noe av det farligste en bedrift kan gjøre er å forsøke å stritte imot fremtiden. Klokka går enten du vil eller ikke, og måten vi gjør forretninger på forandres med tiden.

Denne utviklingen skaper rom for nyvinninger samtidig som tidligere større firmaer må akseptere at de ikke klarte å endre seg raskt nok til å kunne følge markedet.

Som et lite firma har man gjerne en liten fordel når det kommer til slike innovasjoner. Da bedriften gjerne har få ansatte er det enklere å snu om på prosessene.

Dette gir deg mulighet til å hele tiden eksperimentere med nye idéer og teknologier slik at du ikke blir hengende etter. Det kan være lurt til å følge litt med på hvordan ting utvikler seg også i andre bransjer slik at man selv kan se muligheter i egen bransje.

0

Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

5. desember, 2016

regnskapsforer

Regnskapsføring er nok et ork for de fleste som driver eget firma, men det å ha kontroll på regnskapet vil også kunne gi deg en rekke fordeler.

Ved å ha en bedre forståelse av regnskapet og forstå hvor pengene forsvinner, og hvor pengene kommer inn, så vil du ha lettere for å kunne styre bedriften din i den retningen som gir de høyeste overskuddet.

Hva Fører Man i Regnskapet?

I regnskapet fører man alle inntekter og alle utgifter som er knyttet til driften av firmaet. Inntekter er som oftest den betalingen man får fra sine kunder for de varene eller tjenestene som de kjøper.

Utgifter kan variere fra lønnskostnader til deg selv eller dine ansatte, utgifter til kontorfellesskap, regnskapsfører og revisor, kontorrekvisita, markedsføringsmateriale og annonsering, kostnader til firmabil, varelager, arbeidsverktøy og mye annet.

For å spare tid og ressurser velger mange å benytte en ekstern regnskapsfører til å utføre regnskapet. Allikevel kan det være en fordel å føre det selv, eller å involvere seg litt i tallene, slik at man har mer kontroll på driften og kan styre utviklingen i firmaet i den retning som gir de beste økonomiske resultatene.

Trenger Ditt Firma Revisor?

Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med regnskapsføringen er om man som firma trenger en revisor. En revisjon er en ekstra gjennomgang av regnskapsdata og informasjonen knyttet til dette for å se at alt er gjort etter gjeldende regler. En revisor vil kontrollere og gjennom dette skape en større trygghet i at regnskapet er utført korrekt.

Grunnregelen er at alle med regnskapsplikt også har revisorplikt. Allikevel er det mange unntak som gjelder mindre firmaer.

Dersom ditt firma omsetter for mindre enn 5 millioner i året vil du ofte ikke trenge en revisor. Det er dog unntak fra denne regelen. Det er derfor viktig at du, gjerne sammen med regnskapsfører, undersøker om ditt firma trenger revisor.revisor

Ikke Glem Moms og Skatt

Den største fellen når det kommer til regnskap er at man ofte glemmer å sette av penger til moms og skattebetaling. Du bør som selvstendig næringsdrivende alltid ha en oversikt over hvor mye du ligger etter på skatten, og sette av penger til dette.

Skatteregningen kommer gjerne nesten et halvt år etter regnskapsåret er avsluttet, så det kan derfor være lurt å ta en ekstra kontroll på dette ved årets slutt.

Moms betaler man normalt annenhver måned, men det kan fortsatt være lurt å ha en viss kontroll slik at man kan holde av de nødvendige pengene. En vanlig felle er at man ser på skyldig moms og skyldig skatt som egne penger og derfor har tom konto når regningen kommer.

0

Bør jeg Jobbe Hjemmefra eller Delta i Kontorfellesskap?

5. desember, 2016

kontorfellesskap

Det er nok mange som drømmer om å kunne jobbe hjemmefra. Stå opp om morgenen og allerede være tilstede på jobb. Ikke noe kollektivtransport eller køkjøring, dusje kan man gjøre til lunsj eller når arbeidsdagen er over. Man kan styre sin egen tid og ta seg en fridag eller fritime når det måtte passe.

Selv om det kan virke perfekt å jobbe hjemmefra har dette også sine utfordringer. En av de største utfordringene med å arbeide fra sin egen leilighet er at privatliv og arbeidsliv blir en og samme ting. Dette byr på utfordringer da det er vanskelig å sette fra seg jobben og ta seg fri på kvelden. Samtidig kan det også være lett å holde på med andre mer private aktiviteter når man burde fokusert på arbeidet.

Andre utfordringer med å jobbe hjemmefra er isolasjonen og mangelen på kontakt med andre mennesker. Dette gjelder både i sammenheng med arbeidsdagen, men også det sosiale etter jobb.

Hva Med Kontorfellesskap?

For å lettere kunne skille mellom arbeid og fritid og å få mer jevnlig kontakt med kolleger og likesinnede velger mange selvstendige å slutte seg til et kontorfellesskap. Her kan man leie et eget kontor eller benytte ledige kontorplasser og møterom i et fellesområde.

I de fleste norske byer finnes det gjerne et og i mange tilfeller flere ulike kontorfellesskap der man kan treffe likesinnede. Orienter deg gjerne med hvilke fellesskap som er tilgjengelig i nærheten av der du bor for å finne et som passer deg og din bransje best.

> De Første Steg til et Eget Firma

> Sette opp et Eget Kontorlokale

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

samarbeid

Bli Kjent med Dine Nye Kolleger!

En av fordelene med å flytte inn i et kontorfellesskap er at du blir kjent med andre selvstendige næringsdrivende som er i samme situasjon som deg. De kan ha et nytt firma og jobber med å etablere seg, eller de kan ha vært selvstendige lenge og dermed ha god erfaring rundt de ulike prosessene.

Du vil også finne at flere av dine nye kolleger har erfaring og ekspertise som du som firmaeier kan dra nytte av. Noen vil kanskje ha god erfaring innen revisjon og regnskapsføring, andre vil jobbe med grafisk design, ha erfaring med markedsføring eller annet som kan hjelpe deg å komme deg videre.

Andre igjen vil gjennom sitt virke ha bygget opp et godt lokalt nettverk i hjembyen din. Om ditt eget nettverk kanskje består av personer fra klassen din eller personer fra fotballaget, har dine nye kolleger kanskje bekjentskaper i det lokale næringslivet eller i politikken.

Bygg et Profesjonelt Nettverk

Ett alternativ til å delta i et kontorfellesskap er å starte arbeidet med å bygge opp et profesjonelt nettverk rundt deg og din bedrift.

Sørg i så fall for å få til en ordning der du møter og snakker med dine profesjonelle partnere med jevne mellomrom slik at du kan holde en sosial profil selv om du arbeider hjemmefra.

Det kan fungere godt å jobbe fra et kontor hjemme i din egen stue, men for mange kan det være sunt å komme seg litt ut og møte likesinnede for å diskutere fag og for å få en bedre forståelse av forretningslivet.

0

For Mye å Gjøre? – Få System i Kaoset

5. desember, 2016

stressNår man er i gang med å starte opp en egen bedrift er det ofte mange arbeidsoppgaver som må utføres. Man skal jobbe med hjemmeside og sosiale medie-profiler. Man skal skrive produktomtaler, gjøre klar kvitteringer til regnskapet, ta en telefon til ulike kunder og samarbeidspartnere, sjekke epost og mye mer.

Ofte kan det bli litt for mange oppgaver samtidig, og man ender opp med å gå i loop gjennom de ulike oppgavene uten egentlig å få utrettet så mye når dagen er slutt.

Som bedriftseier har man også gjerne mange idéer og planer, sammen med bekymringer og usikkerhet som alle er med på å gjøre det vanskelig å få gjort de enkleste og mest praktiske arbeidsoppgavene.

Få orden på kaoset

For å komme ordentlig i gang med de oppgavene du har foran deg kan det være lurt å legge alt til side og sette ned en plan rundt hvilke oppgaver som har høyest prioritet.

Med utgangspunkt i denne listen, velg så en enkelt oppgave og utfør denne uten å tenke på eller pusle på noen andre oppgaver.

Om du skal printe ut kvitteringer til regnskapet, så lås inne en tidsperiode til dette. I denne perioden har du ikke lov til å sjekke Facebook, eller epost. Du har ikke lov til å se om det har kommet inn noen nye salg eller om du har fått noen ubesvarte anrop eller SMS.

Du har heller ikke lov til å sjekke om det har kommet inn noen nyheter i avisene, eller på noen av de forumene eller andre bransjerelaterte nettsider du følger i forbindelse med driften din.

> Er Ditt Firma Klar for Fremtiden?

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør jeg Jobbe Hjemmefra eller Delta i Kontorfellesskap?

Prioriter den enkelte oppgave

Når man velger å ta fatt på en enkelt oppgave kan det fort føles som om du har valgt en oppgave med liten prioritet. Du vil ofte føle at det er viktigere ting som burde vært gjort.

Istedenfor å hoppe mellom ulike oppgaver for å forsøke å ha kontroll på hele spekteret av oppgaver samtidig, så steng heller av tankene og fokuser på de enkelte oppgaver og sett dette som din høyeste prioritet i den tiden det tar å få utført alt det nødvendige.

En enkelt oppgave behøver heller ikke ta så lang tid. Når man sporadisk hopper mellom ulike oppgaver kan en enkelt oppgave gjerne henge over en i flere uker og måneder uten at man kommer i mål. Setter man seg derimot ned og utfører denne ene arbeidsoppgaven, så er man gjerne ferdig innen det har gått en time.

Et rolig sinn gir deg en enklere arbeidsdag

Ved å få arbeidsoppgavene du har foran deg ut fra tankene dine og ned på papiret gjør du arbeidsdagen og hverdagen din langt enklere. I boken «Getting things Done» av David Allen kan du lære mer om nødvendigheten av å frigjøre hodet fra bekymringer og «to-do» lister og verdien av lagre dette fysisk på papir istedenfor.

0

De Første Steg til et Eget Firma

5. desember, 2016

egetfirma

Det er en del ting man bør ha klargjort før man setter i gang prosessen med å starte et eget firma. Ved å ha klargjort en del basis-punkter fra starten vil det være lettere å komme i gang, samtidig som det reduserer risikoen for at man går tom for penger før man har startet ordentlig.

Som nystartet firma er det ikke nødvendig å ha alt klappet og klart før man starter opp, men det er en del som burde være klargjort før man tar det avgjørende skrittet.

1. Forretningsidé

Det grunnleggende ved et eget firma er forretningsidéen. En forretningsidé betyr ikke at du har en ny oppfinnelse, eller en kreativ innovativ løsning. Det betyr i all enkelhet at du har en plan om hvordan du skal tjene penger, eller hvordan du på annen måte skal skape verdi.

I korte trekk omfatter en forretningside en plan rundt hvilke produkter dere skal selge, hvem som skal kjøpe dette produktet, hvorfor de ønsker det og hvordan dere som firma skal få solgt produktet til kunden.

2. Markedsforståelse

For å kunne nå ut til markedet med deres produkter eller tjenester er det behjelpelig å ha en god forståelse av dette markedet.

Man bør identifisere størrelsen på markedet, samt hvilke problemer/utfordringer de har og hvilke behov de ønsker at skal dekkes.

Du bør også få en forståelse av hvilke persontyper markedet ditt omfatter. Alder, kjønn, bosted, familieforhold, yrke, hobbyer, interesser etc. Dette vil hjelpe deg å forstå hvilke nettsider de besøker, hvilke saker som engasjerer de og hvilke andre kanaler dere kan benytte for å nå markedet på en best mulig måte.

> Hold Orden på Regnskapet – Trenger du Revisor?

> Bør jeg Jobbe Hjemmefra eller Delta i Kontorfellesskap?

> For Mye å Gjøre? – Få System i Kaoset

3. Finne Markedsposisjon

Når man har klargjort sin forretningsidé og samtidig fått en bedre forståelse av markedet, er det lurt å begynne å finne sin unike markedsposisjon. I korte trekk betyr dette hva som skiller deg fra dine konkurrenter, og samtidig hvordan du ønsker at dine potensielle kunder skal forstå din identitet.

Dette vil være førende for hvordan du legger opp din markedsføringsstrategi, samtidig som det legger føring for hvordan du kommuniserer til og med dine eksisterende og potensielle kunder etter hvert som du knytter deg til disse.

Dersom du for eksempel ønsker å selge dine tjenester innenfor regnskapsføring kan du velge om du ønsker å markedsføre deg som en dyr og eksklusiv regnskapskonsulent som koster 1500 kroner i timen, eller den litt uerfarne og nyutdannede regnskapsføreren som arbeider hjemmefra og koster 500 kroner i timen.

Det finnes ulike kundegrupper for begge disse regnskapsførertypene, og din forståelse av markedet ditt og produktet du tilbyr vil hjelpe deg å finne din egen posisjon.

4. Økonomisk Strategi

Ved siden av å ha en god produkt- og markedsstrategi er det også nødvendig med en økonomisk strategi. Det å starte opp et firma koster penger, og det er derfor nødvendig å ha en plan rundt hvordan man ønsker at økonomien skal holde lengst mulig. Dette kombinert med hvordan man skal begynne å få inn inntekter.

Kostnader til en bedrift er i begynnelsen kostnader knyttet til PC og kontorrekvisita. Det vil ofte også komme opp kostnader knyttet til produktutvikling eller varelager samt kostnader til markedsføring i form av hjemmeside samt annonsering.

En annen viktig kostnad for ny oppstartede bedrifter er dine egne private levekostnader. Dette omfatter husleie/lån, bil, mat og klær etc. Spesielt i tilfeller der man velger å si opp sitt faste arbeide for å starte for seg selv, vil de private levekostnadene raskt bli avgjørende for hvorvidt man klarer å holde driften gående.

For nye firma er den initiale finansieringen gjerne oppsparte midler, lån fra familie eller private investorer, eller eventuelt et banklån. Mange velger også å stå i betalt arbeid til firmaet har god nok omsetning til å dekke kostnader for drift og levekostnader

0